Czym zajmuje się Agencja Celna?

Czym jest agencja celna?

Agencja celna w Warszawie jest to pośrednik między przedsiębiorcą, a Urzędem Celnym. Niestety w większości przypadków zbieżność tych dwóch nazw jest bardzo często mylona. Agencja celna charakteryzuje się tym, że swoją działalność opiera przede wszystkim na pomocy przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z odprawą celną. Należy zaznaczyć, iż w obecnych czasach agencje celne wciąż innowacyjność do swoich zadań, w związku z tym podejmują się obsługi coraz bardziej kompleksowych działań. Jeżeli chodzi o zakres obowiązków należących do agencji celnych to należy tutaj zaliczyć w szczególności: przygotowywanie dokumentacji, weryfikację odnoszącą się do druków znaków CE, obsługę deklaracji odnoszącą się do podatku akcyzowego, jak również kwestię handlu między krajami należącymi do Unii Europejskiej oraz zajmowaniem się obrotem towarów zarówno na terytorium krajów należących do wspólnoty Unii Europejskiej, jak i poza tym obrębem.

agencja celna

Agencje celne swoje miejsca funkcjonowania mają w większości przypadków w pobliżu magazynów, bądź hubów logistycznych, z którymi bardzo często podejmują się współpracy. Agent celny ponosi pełną odpowiedzialność za to, co zgłosił do odprawy. Należy zaznaczyć, iż pracownik taki działa na podstawie dwóch modeli, do których należy zaliczyć: przedstawicielstwo bezpośrednie oraz przedstawicielstwo pośrednie. Jeżeli chodzi o przedstawicielstwo bezpośrednie to charakteryzuje się ono tym, że w tym przypadku agent reprezentuje klienta. Chodzi o to, że pracuje on w imieniu klienta oraz na jego rzecz. Za towar, który został zgłoszony odpowiada w tej sytuacji klient, w związku z tym jest dla niego istotna poprawność danego zgłoszenia. Model ten odznacza się tym, że cała procedura przebiega stosunkowo szybko. Z kolei, jeżeli chodzi o kwestię przedstawicielstwa pośredniego to charakteryzuje się ono tym, że agent celny klienta nie reprezentuje. Model ten polega na tym, że klient sam, we własnym imieniu oraz na własną rzecz odpowiada za poprawność realizacji procesu danego zlecenia. W związku z tym, gdy zdarzy się sytuacja, że pewne niezgodności to agencja celna w żaden sposób nie odpowiada za nie.

Agent celny jest traktowany, jako partner spedytora, który przyczynia się do utrzymania odpowiedniego łańcucha dostaw, jak również pomaga w sprawnych działaniu odnoszącego się do całego procesu logistycznego. Dzięki temu, że współpraca między agencjami celnymi, a spedycjami trwa często długie lata, istnieje możliwość maksymalnego usprawnienia procesu komunikacji.

Czym jest magazyn celny?

Magazyn celny jest to miejsce, które charakteryzuje się tym, że przeznaczony jest do czasowego magazynowania towarów, które zostały sprowadzone spoza obszaru krajów należących do wspólnoty Unii Europejskiej do czasu nadania im przeznaczenia celnego. Należy również zaznaczyć, że w magazynie celnym umieszczane są towary, które na podstawie deklaracji skróconej, bądź innego dokumentu, który był wykorzystywany w deklaracji. Towary, które pochodzą spoza Unii Europejskiej i są przechowywane w magazynie celnym nie są objęte wnoszeniem opłaty za cło importowane, jak również nie są objęte kosztami podatków.

magazyn celny

Czas składowania towarów w tym miejscu jest ograniczony czasowy, a mianowicie nie może on przekroczyć dwudziestu dni, licząc od momentu złożenia wniosku o skróconej deklaracji celnej. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przedłużenia tego terminu, ale wyłącznie za zgodą Urzędu Celnego. Wszelkie towary, które zostały umieszczone w magazynie celnym mogą zostać podjęte wyłącznie tym czynnością, których zadaniem jest utrzymanie ich w stanie zmienionym.