Kurs ADR – kiedy warto go zrobić?

Przewożenie materiałów niebezpiecznych wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności zabezpieczenia ładunku. Dlatego też nie każdy kierowca, który posiada odpowiedniej kategorii prawo jazdy, może od razu przyjmować zlecenia na przewóz materiałów niebezpiecznych. W tym celu konieczne jest ukończenie kursu ADR.

Rodzaje kursów ADR

Do kursu ADR mogą przystąpić osoby, które posiadają prawo jazdy oraz mają ukończone 21 lat. System szkolenia kierowców zależny jest od oferty konkretnego ośrodka, jednak ogólny podział kursów ADR wygląda następująco:

  • kurs ADR podstawowy – dotyczy przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas, poza I oraz VII. Musi ukończyć go każdy, kto chciałby szkolić się na kolejnych kursach ADR,
  • kurs ADR cysterny – dotyczy przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach,
  • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy I  – dotyczy przewozu materiałów wybuchowych,
  • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy VII – dotyczy przewozu materiałów promieniotwórczych.

Każdy kurs kończy się egzaminem, którego zaliczenie pozwala uzyskać odpowiednie uprawnienia. Zdający musi udzielić 2/3 poprawnych odpowiedzi, aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu. Co istotne, aby móc uczestniczyć w kursach ADR na cysterny, materiały I oraz VII stopnia, należy najpierw ukończyć kurs podstawowy.

ADR cysterny

Kurs ADR na cysterny

Bardzo wielu kierowców decyduje się odbyć kurs ADR na cysterny. Powodem jest możliwość przewożenia w nich różnego rodzaju substancji, w tym także tych niebezpiecznych. Aby jednak móc realizować tego typu zlecenia, należy posiadać odpowiednie uprawnienia, jakie nadaje pozytywne zaliczenie egzaminu po kursie ADR na cysterny. Sam kurs organizowany jest przez wiele różnego rodzaju ośrodków szkolenia kierowców czy innych punktów w niemal każdym większym mieście. Tak jak w przypadku kursu podstawowego, może przystąpić do niego osoba, która ukończyła 21. rok życia oraz posiada ważne prawo jazdy uprawniające do prowadzenia cysterny. Nie są wymagane żadne dodatkowe badania kierowcy, który chciałby przystąpić do egzaminu – uważa się bowiem, że wszelkie uprawienia do kierowania pojazdem potwierdza lekarz orzekający o stanie zdrowia kierowcy podczas badań okresowych. Tymczasem sam kurs daje przygotowanie ściśle teoretyczne, a jego tematyka dotyczy przewożenia w cysternach materiałów niebezpiecznych. Kierowca dowie się, jak należy odpowiednio zabezpieczyć materiały, co zrobić podczas ich wycieku bądź też jakie są aktualne standardy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach.

adr kurs

Uprawnienia ADR na cysterny

Obecnie egzamin po kursie ADR na cysterny składa się z 18 pytań, przy czym aby uzyskać uprawienia, należy dobrze odpowiedzieć na 12 z nich. W przypadku mniejszej ilości poprawnych odpowiedzi należy ponownie przystąpić do egzaminu. Zaświadczenie o uzyskanych uprawnieniach ADR wydawane jest w języku polskim oraz angielskim, a jego data ważności wynosi 5 lat. Po tym okresie należy przedłużyć posiadane uprawnienia, aby móc w dalszym ciągu przewozić materiały niebezpieczne w cysternie. Certyfikat ADR ważny jest we wszystkich krajach objętych umową ADR, a zatem w większości państw Unii Europejskiej. Samo uzyskanie uprawnień nie jest zbyt kosztowne – cena kursu jest różna w zależności od miasta i konkretnego ośrodka, jednak waha się w przedziale 300-500 zł. Natomiast przedłużenie posiadanych uprawnień jest o 100-150 zł tańsze, w zależności od konkretnej oferty. Posiadanie uprawnień ADR na cysterny otwiera nowe możliwości zawodowym kierowcom, dlatego warto rozważyć zrobienie kursu.

Szukacie profesjonalnego kursu ADR? Zapraszamy na stronę internetową naszego Partnera:
ADR-KURS.