Zalane mieszkanie? Jak wycenić szkody i odszkodowanie?

Zalane mieszkanie może pociągnąć za sobą bardzo duże straty materialne. Koszty odnowienia całego mieszkania i pomieszczeń, gdy mieszkanie zostanie zalane –  niejednokrotnie przekraczają dziesiątki tysięcy złotych. Tymczasem otrzymanie odszkodowania nie zawsze jest prostym zadaniem. Dlatego warto wiedzieć, do czego mamy prawo i co zrobić, gdy ktoś z sąsiadów zaleje nam nasze mieszkanie.

zalane mieszkanie

Ubezpieczenie mieszkania stanowi zabezpieczenie naszego mienia. W ofertach firm ubezpieczeniowych znajdziemy wiele interesujących propozycji. Można je dodatkowo spersonalizować i dopasować do indywidualnych potrzeb klienta. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie mieszkania składa się z kilku elementów, którymi są:

  • Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, włamania i kradzieży – obejmuje całe mienie ruchome, znajdujące się w ubezpieczonym lokalu, a także w budynkach gospodarczych.
  • Ubezpieczenia murów – obejmuje konstrukcję budynku, instalacje, przyległe budynki gospodarcze, a także urządzenia techniczne (armatura, kabina prysznicowa itp).
  • Ubezpieczenia assistance – obejmuje koszty usług pomocowych, które mogą być potrzebne przy poważnym zalaniu w razie dużego zniszczenia mieszkania/domu.
  • Ubezpieczenie OC – czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. To właśnie ta część polisy dotyczy odszkodowań za zalanie mieszkania. Możemy przyjąć, że ubezpieczenie z OC stanowi zabezpieczenie interesów ubezpieczonego (ubezpieczenie osobowe), jak i mienia jego sąsiadów (ubezpieczenie rzeczowe).

Pierwsze kroki na drodze do odszkodowania

W pierwszej kolejności warto zabezpieczyć mieszkanie i udokumentować szkodę. Dobrym pomysłem będzie wykonanie zdjęć lub nagranie filmu video, który wskaże skale zalania.

Jednym z najistotniejszych kroków będzie też ustalenie przyczyny zalania. To właśnie od przyczyny zalania zależy ustalenie osoby, która jest winowajcą szkody. Wbrew pozorom, nie zawsze za szkodę odpowiada sąsiad z góry. Dlaczego? Odpowiedź znajdziemy w zapisach ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. Owe zapisy określają, że elementy instalacji, które nie służą do wyłącznego użytku jednego właściciela, stanowią część wspólną budynku. Zatem za awarię pionowych odcinków instalacji odpowiada spółdzielnia bądź wspólnota mieszkaniowa.

zalany dom

Sąsiad z góry odpowiada jedynie za awarię powstałą za zaworami odcinającymi wodę. Zalanie mieszkania wskutek zaniedbania sąsiada także zalicza się jako jego winę.

Co gdy ustalimy kto jest winny zalaniu?                          

Jeśli sąsiad poczuwa się do odpowiedzialności za zalane mieszkanie, odszkodowanie z OC będzie tylko sprawą natury formalnej. Mimo wszystko sporządźmy oświadczenie o ustaleniu winy. Dokument powinien zostać podpisany przez winowajcę zalania. Będzie to przydatne, jeśli w czasie kolejnych kroków nasz sąsiad uzna, że zalanie jednak nie wynikło z jego winy. W tym przypadku oświadczenie stanie się przydatnym dowodem, ułatwiającym uzyskanie odszkodowania.

Osoba poszkodowana musi pamiętać, że odszkodowanie z OC zostanie wydane jedynie wtedy, gdy ustalimy winnego zalania. Co więcej, ustalenie sprawcy jest zadaniem samego poszkodowanego. Jeśli nie znajdzie winnego szkody, wówczas odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Wycena szkody za zalane mieszkanie

W pierwszym punkcie wyszczególniliśmy dokumentację szkody. Jednak bardzo ważne będzie także sporządzenie precyzyjnej wyceny. Wykonajmy ją przy sprawcy zalania oraz zarządcy budynku. Najlepszym sposobem na dokładną wycenę za remont mieszkania zgodnie z aktualnymi stawkami jest skorzystanie z internetowych kalkulatorów remontowych. Dzięki nim dokładnie wycenisz wszystkie prace, wygenerujesz kosztorys prac i będziesz mógł załączyć go do protokołu. Protokół powinien zostać podpisany zarówno przez właściciela nieruchomości jak i sprawcę zalania.

zalane mieszkanie kran

Odszkodowanie z OC sprawcy (sąsiada)

Jeśli sąsiad posiada ubezpieczenie i poczuwa się do winy, to sprawa wyegzekwowania odszkodowania będzie prosta. Warto wziąć od sąsiada numer jego polisy i samodzielnie zgłosić szkodę u jego ubezpieczyciela (mamy na to 3 dni). Niektóre firmy ubezpieczeniowe umożliwiają zgłoszenie szkody przez Internet, co stanowi znaczne ułatwienie. Zgłoszenia może dokonać też sam sprawca, jednak warto dopilnować wszystkiego samodzielnie.

Po zgłoszeniu szkody na miejsce zdarzenia powinien przyjechać likwidator szkód. Przed jego przybyciem nie zmieniajmy niczego w zalanym pomieszczeniu. Likwidator obejrzy zalane mieszkanie i oceni skalę strat materialnych. Wypłata odszkodowania z OC powinna nastąpić w ciągu 30 dni.

Odszkodowanie z OC osoby zalanej

Co zrobić, gdy ktoś zaleje nam mieszkanie i nie poczuwa się do odpowiedzialności? W tej sytuacji możemy dochodzić odszkodowania z własnego ubezpieczenia. Sprawa będzie dość prosta, jeśli nie ma wątpliwości, co do winy sprawcy. W tym przypadku zgłaszamy szkodę do naszego ubezpieczyciela i przedstawiamy zaistniałą sytuację. Ubezpieczyciel powinien pokryć naszą szkodę i domagać się zwrotu pieniędzy od sprawcy (na zasadzie regresu). W praktyce niewiele osób chce wszczynać postępowanie sądowe z dużą firmą ubezpieczeniową. Po otrzymaniu stosownego pisma sprawca z reguły podaje swój numer polisy, lub pokrywa należność z własnej kieszeni.

Zaznaczmy przy tym, że po wypłacie środków z odszkodowania przestajemy być stroną postępowania. Dalsze kroki na linii ubezpieczyciel – sprawca przestają nas dotyczyć. Pozostaje nam więc tylko znalezienie odpowiedniej ekipy remontowej i rozpoczęcie prac.

Co zrobić w sytuacji, gdy nie posiadamy ubezpieczenia, a sprawca nie poczuwa się do odpowiedzialności?

Ubezpieczenie z OC może skutecznie chronić nasze interesy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych (takich jak zalanie mieszkania). Sytuacja komplikuje się, gdy pokrzywdzony nie posiada polisy, a sprawca nie poczuwa się do odpowiedzialności. Jednak i w tym przypadku mamy możliwość wyegzekwowania kosztów poniesionych na rzecz naprawy szkód. Podstawą będzie udowodnienie winy za zalane mieszkanie. Warto zebrać świadków (sąsiadów czy administratora budynku). W dalszej kolejności należy sporządzić protokół szkody (najlepiej jeśli wykona go niezależny rzeczoznawca).

Protokół szkody wysyłamy do sprawcy listem poleconym, dołączając wezwanie do zapłaty. Bardzo ważne będzie potwierdzenie nadania przesyłki. Nasze pismo ma charakter przedprocesowego wezwania do zapłaty, a potwierdzenie jego nadania przyda się na ewentualnej rozprawie sądowej. Jeśli sąsiad nadal nie poczuwa się do odpowiedzialności, musimy skierować sprawę na drogę sądową. Podstawą dalszych działań będzie wystosowanie pozwu o zapłatę odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Poszkodowany powinien zebrać wszystkie faktury i rachunki, które zgromadził podczas prac naprawczych. Jest to wartościowa dokumentacja, którą warto dołączyć do pozwu. W dalszej kolejności pozostaje nam tylko czekać na orzeczenie wyroku.

W razie dodatkowych pytań związanych z zalaniem mieszkania czy innymi szkodami związanymi z uszkodzeniami Waszych mieszkań, zapraszamy do kontaktu – postaramy się pomóc.