Czym się zajmuje Onkolog Radioterapeuta?

Onkologia jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem różnego rodzaju chorób nowotworowych. Wśród lekarzy onkologów możemy wyróżnić trzy główne specjalizacje. Należą do nich: onkolog kliniczny, radioterapeuta oraz chirurg onkolog. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się również psychoonkolodzy, którzy mają za zadanie wspieranie chorego na wszystkich etapach choroby.

Onkolog radioterapeuta – czym się zajmuje?

Radioterapeuta zajmuje się leczeniem zmian nowotworowych za pomocą promieniowania jonizującego. Planując zabieg radioterapii współpracuje m.in. z fizykiem medycznym, technikiem elektrokardiologiem oraz elektrokardiologiem. Konsultuje się także z resztą zespołu zajmującego się chorym, w celu maksymalnego zwiększenia efektywności terapii.

Warto zauważyć, że radioterapia jest bardzo popularna i ponad 60% pacjentów onkologicznych zetknęło się z nią, na którymś etapie choroby. Częstym schematem leczenia jest wprowadzanie jej po zabiegu chirurgicznym. Takie zastosowanie radioterapii ma na celu zniszczenie resztek guza w miejscu choroby oraz w najbliższych węzłach chłonnych.

onkolog warszawa

Rodzaje radioterapii

Radioterapię możemy podzielić, m.in. ze względu na sposób napromieniowywania chorego. W tym przypadku wyróżniamy:

  • Teleterapię – która polega na napromieniowywaniu pacjenta z pewnej odległości z zastosowaniem przyśpieszaczy linowych i bomb kobaltowych
  • Brachyterapię – polegającej na umieszczeniu źródła promieniowania bezpośrednio przy zmienionej nowotworowo tkance
  • Radioterapię systemową – w trakcie której substancje promieniotwórcze są podawane do organizmu chorego drogą dożylną lub pokarmową

O tym jaki rodzaj radioterapii zostanie zastosowany decyduje lekarz radioterapeuta. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na jego decyzję jest umiejscowienie nowotworu oraz stopień jego zaawansowania.

Funkcjonuje również podział radioterapii ze względu na stan w jakim znajduje się pacjent. W tym przypadku radioterapię dzielimy na:

  • Radioterapię radykalną – mającą na celu wyleczenie chorego
  • Radioterapię paliatywną – stosowaną by zahamować rozwój nowotworu i zmniejszyć dolegliwości z nim związane
  • Radioterapię objawową – będącą jednorazowym zabiegiem, który powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych
  • Radioterapię po zabiegu operacyjnym – która ma zapobiegać wznowom choroby

radioterapia onkologiczna

Jak wygląda planowanie radioterapii?

Planowanie radioterapii odbywa się przy użyciu symulatora pozwalającego ustalić najbardziej optymalne warunki zabiegu. Kolejnym etapem jest wykonanie tomografii komputerowej w pozycji terapeutycznej. Jest to niezwykle istotne ponieważ, aby leczenie było skuteczne, promieniowanie musi dotrzeć w określone rejony zajęte przez nowotwór.

Jedną z najnowocześniejszych metod panowania radioterapii jest wykorzystanie techniki trójwymiarowej. Dzięki temu możliwy jest przestrzenny dobór wiązek promieniowania, a także ominięcie najważniejszych narządów pacjenta.

Jak przebiega radioterapia?

Zwykle całkowita dawka promieniowania jest dzielona na mniejsze części i podawana przez okres kilku tygodni. Najczęściej terapia trwa pięć dni, a następnie robi się dwa dni przerwy. Tego typu schemat pozwala na regenerację zdrowych tkanek, co umożliwia ograniczenie skutków ubocznych zabiegu i daje lepsze efekty leczenia.

Obecnie trwają pracę nad nowymi metodami frakcjonowania dawki, które umożliwiłyby podawanie kilku mniejszych dawek jednego dnia, zamiast jednej dużej. Pozwoliłoby to na skrócenie czasu trwania terapii, zwiększając całkowitą dzienną dawkę promieniowania lub omijając dwudniową przerwę.

W trakcie zabiegu pacjent pozostaje unieruchomiony. Jego pozycja ciała jest dodatkowo kontrolowana przez centratory laserowe. Jest to niezbędne w celu zapewnienia powtarzalności zaplanowanych warunków napromieniowania. Sam zabieg jest bezbolesny, a jedyny dyskomfort jaki mu towarzyszy wynika z unieruchomienia pacjenta.

Zapraszamy do naszej placówki onkologicznej w samym Centrum Warszawy (Sródmieście):
Spółka Lekarska – Onkolog Radioterapeuta Warszawa